JAN KOZIAR
Expanding Earth
HOME INTRODUCTION CONTENTS NEW ITEMS PLANED ITEMS LINKS AUTHOR
           
    CONTENTS
POLISH

1. Na styku geologii i wadliwej filozofii, czyli problem relatywizmu poznawczego
(At the crossroads of geology and defective philosophy)

2. Dlaczego nie sprawdzają się cykle geologiczne tektoniki płyt? 

3. Falsyfikacja eulerowskiego ruchu płyt litosfery.
Poszerzony abstrakt

4. Ekspansja ziemi i jej dowody
(Expansion of the Earth and its proofs)

5. Profesor Józef Oberc promotorem teorii ekspansji Ziemi we Wrocławiu

6. Dyskusja na temat teorii ekspansji Ziemi prowadzona na łamach Przeglądu Geologicznego luty – czerwiec 2019
i w formie listu otwartego

7. Andrzej Muszyński
Recenzja książki Jana Koziara
Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context

8. Stefan Cwojdziński Recenzja książki Jana Koziara
Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context

9. Palikotyzm geologiczny

1. 2. 3.
    4. 5. 6.
               
    7. 8. 9.